WNGABI

GaBi jest narzędziem służącym do przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia produktów I procesów (Life Cycle Assessment – LCA).

LCA jest techniką której celem jest ocena wpływów środowiskowych związanych z produktem lub procesem technologicznym w całym jego życia, począwszy od wydobycia i przetwarzania surowców naturalnych, poprzez wytwarzanie produktu, dystrybucję, transport, użytkowanie, powtórne użycie, recykling, aż po ostateczne unieszkodliwianie odpadów. GaBi wspiera każdy etap wykonywania LCA od pozyskiwania i organizacji danych, po prezentację wyników o oddziaływaniu produktu lub procesu w kilkunastu kategoriach wpływu.

GaBi śledzi wszystkie przepływy materiałów i energii oraz emisje do środowiska. Oprogramowanie GaBi jest uzupełnione o obszerną i aktualną bazę danych, obejmujących większość branż przemysłowych. Dzięki modułowej i sparametryzowanej architekturze GaBi umożliwia modelowanie nawet złożonych procesów i różnych wariantów produkcyjnych.

Strona w trakcie przebudowy!