Barwy AGH
 


PRACOWNIA KOMPUTEROWA
WYDZIAŁ GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

Informacja dla pracowników prowadzących zajęcia - instalacja nowego oprogramowania lub aktualizacja bieżącego

 

Pracownia Komputerowa przyjmuje zlecenia: 
1. instalacji nowego oprogramowania i aktualizacji wersji zainstalowanych – nie później niż 2 tygodnie przed planowanymi zajęciami, 
2. kopiowania dużych plików – nie później niż 1 tydzień przed planowanymi zajęciami. 
Pracownia Komputerowa przyjmuje zlecenia: 
1. instalacji nowego oprogramowania i aktualizacji wersji zainstalowanych – nie później niż 2 tygodnie przed planowanymi zajęciami, 
2. kopiowania dużych plików – nie później niż 1 tydzień przed planowanymi zajęciami. 

Zlecenie powinno zawierać dokładne informacje na temat: 
- sali (nr sali), 
- nazwy i wersji oprogramowania, 
- legalności oprogramowania (licencja). 

Zlecający instalację/aktualizację powinien dostarczyć do Pracowni Komputerowej instalator lub wskazać link do instalatora w sieci www, w celu jego pobrania. 
Jednocześnie informujemy, że nadmiarowe wykazywanie potrzeb instalacji oprogramowania w salach, w których oprogramowanie nie będzie wykorzystywane, może wpływać na spadek wydajności komputerów oraz opóźnienia w realizacji później zgłoszonych instalacji. Instalacja wykonywana będzie bowiem wg kolejności zgłoszeń. 
W przypadkach szczególnych powyższe terminy mogą zostać skrócone jeżeli ogólne uwarunkowania na to pozwolą.

 

 

 

 

Licencja ArcGIS do użytku domowego została stworzona z myślą o osobach, które potrzebują oprogramowania Esri do pracy nad projektami niekomercyjnymi i osobistymi.

Więcej informacji...

 

 

 

Microsoft Imagine (poprzednio Dream Spark Premium) zawiera więcej usług (łącznie z Windows 10 i Windows Server 2012 R2) i jest skierowany jedynie do uczelni wyższych.

Więcej informacji...

 

 

 

Oprogramowanie typu CAD firmy Bentley do projektowania rozwiązań inżynierskich.

Więcej informacji...

 

 

 

GaBi jest narzędziem służącym do przeprowadzania środowiskowej oceny cyklu życia produktów I procesów (Life Cycle Assessment – LCA)..

Więcej informacji...

Strona w trakcie przebudowy!