Regulamin Pracowni Komputerowej

Regulamin korzystania z sieci Microsoft Windows w Pracowni Komputerowej WGGIiŚ

 

 

 1. Dostęp do komputerów pracujących w systemie WINDOWS przysługuje zarejestrowanym użytkownikom posiadającym indywidualne konta dostępu.
 2. Posiadaczem konta może zostać pracownik lub student WGGiIŚ.
 3. Właściciel konta ma obowiązek:
  • dbania o bezpieczeństwo swojego konta,
  • opuszczenia konta (wylogowania) po zakończonej pracy,
  • dbania o higienę systemu plików (usuwania plików roboczych po zakończonej pracy),
  • przestrzegania regulaminu Uczelnianej Sieci Komputerowej.
 4. Posiadaczowi konta zabrania się:
  • udostępniania praw dostępu do konta innym osobom,
  • samodzielnego instalowania oprogramowania,
  • działań mogących spowodować uszkodzenie oprogramowania i systemów operacyjnych,
  • usuwania plików będących własnością innych osób.
 5. Posiadacz konta jest odpowiedzialny za działania wykonane i szkody powstałe przy użyciu jego konta.
 6. W przypadku nie przestrzegania regulaminu konto użytkownika zostaje zawieszone do odwołania.
 7. Za wszelkie szkody wynikające z nie przestrzegania regulaminu użytkownik odpowiada przed Władzami Wydziału na wniosek Kierownika Pracowni Komputerowej.
 8. Konta nieużywane przez jeden semestr będą usuwane.
 9. Po podbiciu obiegówki konto i pliki użytkownika ulegają skasowaniu.